How to be better at CrossFit – right mindset and mental toughness

Dora StenclovaUncategorized0 Comments

In CrossFit we mostly measure athletic performance by how much one can lift or how fast one can do a workout. But there is not only hard training that can make you better at weightlifting or CrossFit. Your mind is a very powerful tool as well. In this article I’m going to cover how to get the best of yourselves by using your mind.   The importance of having the right mindset Having the right mindset can help you at many aspects of life and it goes way beyond your performance at the gym. Every success starts with having the right mindset. I personally believe that anybody can have the right mindset. Often times I see people standing in front of a barbell and telling me that they can’t do it. And my reply is always the same – “if you tell yourself that you can’t get it, then you simply won’t get it”. It might seem harsh, but it’s, in most cases, true. If you want to finish a lift successfully, you must believe you can do it. Another thing that can help you is to try to visualize in your head how you perform the lift. Last action that is essential is … Read More

Foam rolling

Vasek Malecekhealth, instruction, news, Uncategorized0 Comments

Často v našich hodinách v mobilitě společně, nebo po hodině každý sám, používáme foam roller. Napadlo vás někdy, v průběhu povalování se na pěnovém (někdy mučícím) válci, jak celá ta procedura funguje?A proč Jak každý z nás ví, válec používáme na uvolnění ztuhlých svalů a bolestivých trigger pointů. Pojďme se nejdříve podívat, jak tyto nepříjemné stavy vznikají. Na oba stavy má vliv trénink, zažité pohybové vzorce, postoj (nejen pozice v tréninku, ale postoj našeho těla v každodenním životě), stres, ale i to, kolik času věnujeme odpočinku a regeneraci.  Naše tělo reaguje na každý podnět, kterému jej vystavíme na tréninku i v životě.  Co se týče svalů samotných, svaly mají schopnost se natahovat, smršťovat a přizpůsobovat námaze. Přizpůsobí se nejen zvětšením svého objemu, ale také tím, že se zkracují, vznikají různé srůsty a spasmy, které zabraňují průtoku energie, negativně ovlivňují nervy a stojí za svalovou bolestí. Krom toho, že dochází ke zkracování svalů, může dojít i ke zkrácení takzvaných fascií, což je ochranná vrstva svalu tvořená vazivovým pouzdrem. Můžeme si je představit jen jako jakýsi obal svalu, oddělující jednotlivé svaly od sebe tak aby po sobě hladce při pohybu klouzaly. Protože jde o ochranou vrstvu, jsou méně flexibilní než samotné svaly a pokud dojde k jejich zkrácení, samotné protahování svalu … Read More

Movement Mastery

Zuzka Zavodnahealth, instruction, Uncategorized0 Comments

In CrossFit, we specialize in not specializing. That’s something every member of the gym learns at their first introductory class. We strive to balance the 10 general physical skills: cardiovascular / respiratory endurance, stamina, strength, flexibility, power, speed, coordination, agility, balance and accuracy. Coach Glassman, the founder of the CrossFit methodology, said in his article “What is fitness?”, that we should “practice and train major lifts: Deadlift, clean, squat, presses, C&J, and snatch. Similarly, master the basics of gymnastics: pull-ups, dips, rope climb, push-ups, sit-ups, presses to handstand, pirouettes, flips, splits, and holds. Bike, run, swim, row, etc, hard and fast. Five or six days per week mix these elements in as many combinations and patterns as creativity will allow. Routine is the enemy. Keep workouts short and intense. Regularly learn and play new sports.” (This article is considered as the foundation of CrossFit, if you haven’t read it, you definitely should.) With CrossFit, we have a very powerful tool in our hands, with a lot of movements ranging from the most basic to extremely difficult. And just like with any other activity, we want to get to those fancy movements as fast as we can. Who likes doing air … Read More

Inspiration all around us! Spotlight on our member transformations.

Jaime FreemanUncategorized0 Comments

We see each other in the gym every day (or almost every day) and sometimes it’s hard to recognize how much a fellow member has changed in their time with us.  We know that everyone comes to CFC with a different goal, for some it’s weight loss, for some it’s increasing muscle mass and strength, for some it’s competition or elite level fitness, and for others it’s just the desire to be motivated by a strong community to stay fit and active.  I have decided to dedicate my next couple of articles to some members who have “transformed” themselves.  It is a topic near and dear to my heart, and I’ll share why after I introduce you to some seriously inspiring people. First of all we have Petr Sebera, known to most of us as “Sebi”.  He has been a member at CFC since September of 2014 when he joined a foundations class taught by Dora.  Sebi’s goals for himself when he first joined were based mostly in a desire to lose weight and be healthier overall.  In typical Sebi fashion he gave me one or two word answers to most of my questions, he’s the strong, silent type (expect … Read More