Komunita…neboli Proč je CFC tak Super

Jaime FreemanCrossfit CommittedLeave a Comment

Vzpomeňte si na ten den, kdy jste poprvé vešli do CrossFit Committed. Pamatujete si svůj první dojem? Všichni jsme vešli dovnitř s různými očekáváními, měli jsme různé důvody, proč jsme přišli a také různé cíle. Jakkoliv různá mohla být naše původní motivace, jsme stále tady – 3 měsíce, 1 rok, 3 roky nebo dokonce 5 let později. Proč? Kvůli výsledkům? Možná. Je jasné, že CrossFit funguje: jsme silnější a víc fit. Nicméně pokud rozumíte konceptu CrossFitu a máte dostatek disciplíny, mohli byste cvičit sami a dostat stejné výsledky. Takže díky čemu se lidé pořád vracejí do CrossFit Committed? Jak se stane, že někdo, kdo nesnášel cvičení najednou cvičí 5 krát týdně? Jak se někdo, kdo je viditelně nesmělý a tichý, stane opakem, najde si nové kamarády na celý život a ještě k tomu dominuje na tanečním parketu na jedné z našich party?

Jedno slovo: Komunita.

Pro účely tohoto článku si nejprve definujme slo Komunita: „Skupina nebo skupiny lidí se zvýšenými společenskými vazbami, kteří se společně účastní určité aktivity, zájmu nebo činnosti.“ My samozřejmě víme, že co se každý den buduje a udržuje u nás v gymu, je mnohem víc než tato definice. V tomto článku bych ráda poukázala na to, co dělá NAŠI komunitu tak vyjímečnou.

Abychom porozuměli tomu, kde jsme, musíme nejdříve porozumět tomu, odkud jsme vzešli. Kvůli tomu jsem udělala krátký rozovor s Joeyem, abychom lépe pochopili, jak daleko jsme se již dostali. Jak asi vetšina z vás víc, CFC začalo před více jak 5 lety malou skupinou, která se setkávala v parcích, aby si mohli dát WOD s jakýmkoliv vybavením, které se Joeymu podařilo ten den do parku donést. Potom přišla tělocvična v Soukenické, kde, pro ty z vás, kteří s námi ještě nebyli, jsme cvičili prakticky v dvojpokojovém bytě a limit na každou lekci byl 8 lidí. A taky jsme nemohli pouštět osy na zem!

soucanicka

Zeptala jsem se Joeyho, jaký byl jeho první milník nebo první moment, kdy mu bylo jasné, že nápad mít svou vlastní CrossFitovou tělocvičnu je uskutečnitelný. Řekl, že si dal za cíl mít 45 členů. To číslo znamenalo, že mohl dát výpověď ve své druhé práci a mohl se tak zaměřit pouze na svůj nový business. To se stalo na konci roku 2011 a od té doby růst pokračuje. V moment, kdy píšu tento článek máme 285 členů, 285 lidí z různých prostředí, zemí, s různými kariérami, rozdílných věků, kteří mluví různými jazyky. Ale všichni tito lidé našli domov v CFC.

Než se dostaneme dál, pojďme se podívat na naši komunitu jako celek.

V mém průzkumu jsem dostala 148 odpovědí a zjistila jsem tak docela zajímavé věci.

  1. 80 % respondentů jsou ve věku mezi 21-40 lety. Ti se poté téměř rovnoměrně dělí na 40 % ve věku 21-30 a 40 % ve věku 31-40.
  2. 57 % respondentů je z České republiky, 26 % ze zemí EU a pouze 9 % z USA (Američani jsou asi dost hluční, protože jsem si myslela, že jich máme mnohem víc než 9 %!). V CFC máme celkem 40 národností!
  3. Kariéry našich členů jsou na široké škále. Jen něco málo přes 10 % respondentů jsou studenti. 20 % respondentů pracuje v technologickém sektoru, 15 % respondentů jsou OSVČ a 18 % pracuje v oblasti marketingu a prodeje. Máme zde učitele, profesionály z oblasti zdravotnictví, vládní pracovníky a také téměř jakékoliv další typy zaměstnání, na které si vzpomenenete.
  4. Co se týče rodinného stavu našich členů, jsme docela rovnoměrně rozděleni: 36% respondentů je momentálně single, 33 % je v dlouhodoběm vztahu a 30 % žije v manželství.
  5. Pouze 30 % respondentů má děti.

Toto jsou celkem základní statistiky, které nám ale ukazují, že naši členové jsou z různých míst a také v různých fázích svého života a kariér.

Zbytek výzkumu byl více pro mou zábavu a také, abychom zjistili jak velkou roli hraje CrossFit v životě našich členů. Takže..

  1. 75 % respondentů má 5-10 kusů CrossFitového vybavení. Jen několik z vás přiznalo, že máte více jak 20 kusů (přesně 6 %). Jsem si jista, že z vás ve Fitttest mají radost.
  2. 28 % respondentů je členy více než 2 roky, ale dalších 26 % je členy pouze 3-6 měsíců. Myslím, že je to známka zdravě rostoucí komunity!
  3. 55 % respondentů chodí na 3-4 lekce týdně, zatímco 27 % chodí na 4-5 lekcí. Měli jsme několik respondentů, kteří doufají v lekce i v neděli, protože 6 lekcí za týden není dost. Neděle se jmenuje REST DAY, lidi…
  4. Co se týče nejvíc nenáviděného cviku, evidentně jsem udělala chybu, když jsem do možností nezahrnula „burpees“, protože velké procento z vás to uvedlo v kategorii „jiné“. Z těch dalších možností byly vítězem thrustery s 20 % respondentů, kteří je nazvali jejich nejvíce nenáviděným cvikem.

burpee

Takže jak se tato skupina lidí stala z 285 jedinců silnou komunitou, kde se lidé navzájem podporují, smějí se společně, brečí společně, oslavují svatby, promoce, narození dětí, výročí a další věci, které stojí za to slavit? Jak se velký chladný sklad stal naším druhým domovem? Jak se jedna hodina, kdy spolu s ostatními trpíme, stala hodinou, na kterou se většina z nás těší celý den?

Na sílu komunity se udělalo hodně výzkumů. Je jasné, že lidé jsou společenskými zvířaty. Narodíme se a jsme závislý na našich živitelých ve všech aspektech přežití. Jsme připraveni si udělat vazby a spojit se s dalšími lidmi od samotného počátku našich životů. Důležitým aspektem komunity je, že nám přináší společenskou podporu, což má za následek osobní i veřejné benefity pro členy této komunity.

CrossFit obzvlášť nabízí okamžité spojení. V komunitě, která je založena na touze po pozitivních změnách v životě každého z nás (ať už je to zdravější životní styl, být víc fit, být silnější) je pravděpodobné, že přilákáte další jedince, kteří mají podobné hodnoty. CrossFit přitahuje a inspiruje lidi, kteří rozumí a oceňují sílu podpory skupiny a sdílený závazek dosáhnout pozitivních změn.

Podstatný aspekt CrossFitu je vysoká intenzita našich workoutů. Tento aspekt také pomáhá utužovat vazby v naší komunitě. Vazby, které jsou zakořeněny a utvářeny v sdílené fyzické námaze jsou vazby, které mají speciální význam a sílu. Zranitelnost během naší námahy, kdy se snažíme dostat ze sebe to nejlepší a zároveň podpora druhých během těchto momentů jen přidává dodatečné „lepidlo“ mezi vazby našich členů. Možná se ptáte: „Jaká zranitelnost?“. Představte si ten pocit na konci obzvlášť dlouhého workoutu. Kolik lidí jste ve svém životě mimo tělocvičnu viděli padnout na zem v naprostém vyčerpání? (nebo dokonce spadnout vyčerpáním na zem SPOLEČNĚ S VÁMI a měli jste tak společný zážitek). Zamyslete se nad vaší poslední silovou maximálkou. Kolik lidí mimo tělocvičnu vás někdy vidělo, jak se dostáváte na limit svých fyzických možností? Každou lekci jsme zranitelní v přítomnosti ostatních. Navzájem vidíme naše úspěchy, ale také neúspěchy, podporujeme se v těch nejlepších i nejhorších workoutech, vidíme se ve dny, kdy víme, že náš výkon bude super, ale i ve dny, kdy vše, co jsme schopni udělat, je přijít do tělocvičny. Tyto zkušenosti mezi námi vytvářejí vazby, které jsou dle mého názoru unikátní pro CrossFitové prostředí.

postwod

Silná komunita vyžaduje taky určitou míru zodpovědnosti od každého člena. Když se stanete součástí této komunity, znamená to, že jste ochotni dát zpět tolik, kolik získáte ze své účasti.

Do jisté míry mohou vůdci této komunity navigovat a řídit její růst, a komunita tak bude odrážet hodnoty svých vůdců a členů. Joeyho cílem je, aby se všichni členové cítili stejně respektováni a oceněni. Chce, aby se člověk, který přijde do tělocvičny poprvé, cítil stejně doma jako kdokoliv jiný.

Nazývání tělocvičny „druhým domovem“ se ve výzkumu objevilo více než jednou. 10 respondentů zmínilo slova „domov“ nebo „rodina“, jako jejich oblíbenou věc na CFC. Více než 50 respondentů uvedlo „členy CFC“ jako jejich odpověď. Doposud jsme byli schopni vytvořit něco většího než jen součet všech těchto částí. To je komunita.

Nemůžeme minimalizovat skvělý pozitivní dopad, který má tato komunita na životy našich členů. Zde je jen pár odpovědí, které byly obzvlášť dojemné a dávají náznak toho, jak silná naše komunita je.

„Kromě domu mé mámy je toto jediné místo, kde se cítím doma. Obklopují mě zde lidé, kteří se opravdu starají o ostatní. Toto místo mi pomáhá být šťastnou, vyrovnanou, vděčnou a také mi pomáhá mít více ráda sama sebe.“

„Ta všudypřítomná podpůrná atmosféra mi pomáhá věřit, že zvládnu cokoliv co je ve WODu a že se můžu snažit, jak jen to půjde.“

„Ta pochvala, kterou slyšíš na konci WODu a všechny high fives jsou MOC milé. Malé věci jsou podstatou života.“

„Pomáhá mi to na chvíli zapomenout na mé obavy a problémy a udělat pro sebe něco, co má smysl.“

„Cítím se jako doma a je to jako velká rozšířená rodina.“

Vím, že jsou tu i tací, pro které je komunita až na druhém místě. Možná si říkáte „už nech těch citlivých řečí, Jaime!“ Rozumím tomu; všichni jsme měli nějaké cíle, když jsme poprvé vešli do CFC. Pravděpodobně jsme CrossFit na začátku nenašli jako prostředek k utvoření nových přátelství, nebo abychom se stali součástí komunity. Nicméně komunita je to, co nás pravděpodobně nutí se vracet a co nám pomáhá mít lepší a lepší výkony pokaždé, když přijdeme do gymu.

Coach Glassman (zakladatel CrossFitu) říká: „Každý z nás ze sebe dostane víc v přítomnosti druhých, POKAŽDÉ.“ Cvičení ve skupině nám pomáhá cítit podporu ostatních, ale také tlak skupiny na to, abychom předvedli ten nejlepší výkon jakého jsme schopni. Naše schopnosti nebo potenciál jsou hodně limitovány tím, jak o nich přemýšlíme a jaké si myslíme, že jsou naše omezení. Komunita má schopnost, díky neustále podpoře a sdílení zkušeností, potlačit hlas v našich hlavách, který nám říká, kde jsou naše limity. Komunita nás neustále žene dopředu (ať už díky podpoře druhých nebo kvůli naší přirozené soutěživosti před ostatními) a díky ní si uvědomujeme, že náš potenciál ve skutečnosti nemá limity. Tudíž můžeme tvrdit, že máme lepší výkony a budeme schopni dosáhnout více věcí díky komunitnímu aspektu CrossFitu.

Ať už jste do CFC původně přišli, abyste zesílili, zhubli, běželi rychleji nebo byli více fit, je pravděpodobné, že vás vcucla i naše komunita. Jako trenérka mám příležitost vidět utvářející se přátelství i silné vazby mezi našimi členy. A také jsem zde sama měla možnost navázat skvělá přátelství!

Zatímco blízkost naší komunity může být do jisté míry vysvětlena vědou o lidských vztazích, je tu také unikátní kvalita těchto vztahů, kterou nelze tak jednoduše definovat. Jestli jste byli na některé z našich akcí, pocítili jste to. Pokud jste zůstali po open gym a měli jste jídlo v kavárně, také jste to cítili. Pokud jste dokončili WOD, ale zůstali jste a podpořili jste ostatní, kteří WOD ještě dokončovali, cítili jste to. A pokud jste byli na jedné z našich skvělých party, tak jste to určitě cítili!

party

Cokoliv je „to“, máme štěstí, že to máme. Naše komunita je silnější každý den, po každém WODu, kde se navzájem podporujete, povzbuzujete a motivujete. Tento článek ukončím tím, že řeknu, že naše komunita je lepší díky každému z vás. Doufám, že dostáváte vše, co očekáváte (a možná i něco, co jste nečekali) od naší komunity a doufám, že dáváte zpět ještě více!

**Inspirace a některé informace pro tento článek vzešli z knihy „The Power of Community“ od Allison Belger.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.